Rulljalusi AG 80-T

Rulljalusi
RULLJALUSI AG 80-T
Slider

Rulljalusi AG 80-T
———

Ett effektivt skalskydd mot inbrott och skadegörelse i olika miljöer är rulljalusi AG 80-T.  Med sina heltäckande lameller av strängpressad aluminium skapas ett starkt skydd och risken för inbrott minskas. Det är ett robust rulljalusi som passar både i inomhusmiljöer som utomhusmiljöer.

Rulljalusi AG 80-T används framför allt som skydd till butiksentréer, butiksöppningar i gallerior, fönster och miljöer där man inte vill ha oönskad insyn. 

Rulljalusin är en skräddarsydd lösning vilket innebär att den anpassas helt efter den miljön som ska skyddas. Det betyder att det inte finns några standardmått på våra rulljalusier utan tillverkning sker utefter kundens behov.

Manövrering sker med hjälp av tubmotor och styrningen sker via nyckelbrytare. Jalusimattan löper i styrskenor utrustad med glidlist för tyst och säker gång. Vid manövrering rullar jalusimattan upp på ett valsrör med tubmotorn dold i valsröret. 

Våra rulljalusier kan vid behov kompletteras med lås, låsövervakning och fallskydd för ökad säkerhet och skydd.

Skyddsklassat rulljalusi
I vissa fall vid inköp av rulljalusier kan försäkringsbolaget du använder dig av föreskriva att ett rulljalusi ska uppfylla ett visst skyddskrav. Rulljalusi AG 80-T är testat och certifierat för att stå emot inbrottsförsök i EN 1627 class 3 samt SSF 012 gallerklass 2. När krav på skyddsklass föreligger utrustas rulljalusierna med två godkända lås av typen ASSA 411-35 alternativt bultlås.

pdf_buttonProduktblad AG 80-T    Kontaktbild till länk

 


 

Kommentera