Rulljalusi AG 80-T

RULLJALUSI AG 80-T
Slider

Rulljalusi AG 80-T
———

Ett effektivt skalskydd mot inbrott och skadegörelse i olika miljöer är rulljalusi AG 80-T.  Med sina heltäckande lameller av strängpressad aluminium skapas ett starkt skydd och risken för inbrott minskas. Det är ett robust rulljalusi som passar både i inomhusmiljöer som utomhusmiljöer.

Rulljalusi AG 80-T används framför allt som skydd till butiksentréer, butiksöppningar i gallerior, fönster och miljöer där man inte vill exponera vad som finns på andra sidan av rulljalusin. 

Rulljalusier har en skräddarsydd lösning vilket innebär att den anpassas helt efter den miljön som ska skyddas. Det betyder att det inte finns några standardmått på våra rulljalusier utan tillverkning sker utefter kundens behov.

Manövrering sker med hjälp av tubmotor och styrningen sker via nyckelbrytare. Jalusimattan löper i styrskenor utrustad med glidlist för tyst och säker gång. Vid manövrering rullar jalusimattan upp på ett valsrör med tubmotorn dold i valsröret som är inbyggt i ett kassettsystem. 

Våra rulljalusier kan vid behov kompletteras med nödmanövrering, lås, låsövervakning och fallskydd för ökad säkerhet och skydd.

Skyddsklassat rulljalusi
I vissa fall vid inköp av rulljalusier kan försäkringsbolaget du använder dig av föreskriva att ett rulljalusi ska uppfylla ett visst skyddskrav. Rulljalusi AG 80-T är testat och certifierat för att stå emot inbrottsförsök enligt SSF 012 skyddsklass 2 och skyddsklass 3. När krav på skyddsklass föreligger utrustas rulljalusierna med två godkända lås av typen ASSA 411-35 alternativt bultlås.

pdf_button Ladda ner produktblad AG 80-TKontaktbild till länk


Lämna ett svar